777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Demoliční proces je opak procesů konstrukčních, jedná se o práce spojené s bouráním objektů i jiných staveb, například mostů a vodních nádrží. S bouráním souvisí i následný odvoz materiálu a suti. Pokud jste vlastníkem pozemku, na kterém se nachází stavba, o kterou již nemáte zájem, můžete přikročit k tomuto radikálnímu zákroku. Ve většině případů je nutné minimálně ohlášení, často však i povolení příslušného úřadu. To není nutné pouze v případě demolice menších objektů jako jsou nízké ploty, malé skleníky, voliéry, zvířecí výběhy a kůlny na nářadí.

Způsoby demolice

  • Demoliční robot: Spolehlivá a rychlá metoda, vhodná pro budovy vysoké dvě až tři patra. Existují různé typy demoličních robotů podle váhy, způsobu ovládání atd.
  • Bourací hydraulické nůžky: Bourání tímto způsobem je považováno za nejvíce vhodné a ekologické, protože hydraulické nůžky mohou pracovat v různých polohách a dochází u nich k výraznému snížení hladiny otřesů. Je možno oddělit i některé části, například rámy oken, od zbytku konstrukcí. Místo demolice se může zkrápět vodou, což snižuje prašnost a umožňuje bourání i v hustě obydlených místech.
  • Demoliční koule: Demoliční koule je zvláště efektivní proti zdivu, v posledních letech se ale příliš nevyužívá kvůli pomalému procesu bourání. Je však velmi bezpečná, protože se demoliční operátor nachází v bezpečné vzdálenosti od padajících trosek.
  • Odstřel: U vysokých a rozměrných staveb či továrních komínů se využívá výbušnina, tedy forma odstřelu. Oblast musí být uzavřena, protože pád sutin nelze vždy zcela přesně určit.
  • Řezání plamenem: Někdy nazýváno řezání kyslíkem, používá se pro velké ocelové konstrukce a jiné stavby s kovovým skeletem.
  • Pneumatická kladiva: Lidově nazývány sbíječky slouží k demolici chodníků, vozovek, opěrných stěn a objektů menších rozměrů.

Demolice objektů s azbestovými prvky

Azbest je nebezpečná látky a demolice objektů, ve kterých může být obsažena, je zdlouhavá, vyžaduje odborný dohled a povolení. Existují i speciální směrnice pro likvidaci azbestového odpadu.

Demolice ve 4 krocích

Nezapomeňte si vyřídit důležitá povolení, která předcházejí samotné demolici objektu. Po úspěšné demolici nahlaste skutečnost o zbourání stavby na stavebním úřadu a nezapomeňte ji včas odhlásit z katastru nemovitostí.