777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Hydroizolační stěrky

Hydroizolační stěrky proti vlhkosti jsou moderní materiály, které se používají zejména na objektech z velikou členitostí ,ať již jsou izolace prováděny vodorovně, nebo svisle. Předností těchto izolací je, že nemají tzv. spoje, tzv., čím méně spojů, tím menší riziko vzlínání vody. Fa VODIZOL používá hydroizolační stěrky, které v sobě obsahují skelná vlákna, jsou tedy pružná, bez prasklin při zasychání. Při dodržení technologického postupu vykazují bezešvé hydroizolační stěrky vysokou životnost.

VODIZOL s.r.o.

ADRESA:
Smetanova 2813, 544 01,
Dvůr Králové nad Labem

TELEFON:
+420777606270
(Roman Vodička,
ředitel firmy)
+420777606273
(Ing. Tadeáš Vodička,
jednatel firmy)

E-MAIL:
izolace@vodizol.cz