777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Svislé izolace proti vzlínající vlhkosti pomocí izolačních nerez desek

Technologie svislého zarážení nerez desek proti vlhkosti je metoda vhodná do měst a obcí, kde chodník navazující na vlhký suterén není možné odkopat z důvodu ing. sítí, nebo nepřetržitého provozu ( školy, úřady, námědtí). Při takto prováděných svislých izolacích stačí pouze odkrýt zpevněnou část chodníku, v šíři 30cm. Po té se izolační nerez desky zarážejí na svislo pomocí zbíjecícho kladiva až k základové desce.

Takto provedené svislé izolace vykazují podstatné zlepšení při vysušování zdiva v suterénních
prostorách.

Výhody

  • odpadají drahé zemní práce
  • rychlost provedení svislých izolací
  • vysoká životnost použitého materiálu

VODIZOL s.r.o.

ADRESA:
Smetanova 2813, 544 01,
Dvůr Králové nad Labem

TELEFON:
+420777606270
(Roman Vodička,
ředitel firmy)
+420777606273
(Ing. Tadeáš Vodička,
jednatel firmy)

E-MAIL:
izolace@vodizol.cz