777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Jádrové vrtání je mechanický proces, jehož nástrojem je jádrový vrták s diamantovou korunkou a používá se pro vytváření neuvěřitelně přesných kruhových prostupů v různých materiálech jako je železobeton, beton, horniny, cihelné zdivo a jiné stavební materiály.

Všeobecné informace

Vrtání je možné provádět všemi směry, kolmo, šikmo, vodorovně, do stropu i do značné hloubky. Průměr vrtu je individuální a závisí na diamantové korunce, obvykle je to však 8 až 1400 mm. Vrtací korunky obsahují speciální diamantové hroty, které jsou navrženy tak, aby mohl být odvrtaný materiál vyjmut vcelku a v neporušeném stavu. Díky tomu vznikne rovný a čistý otvor. Materiál zůstává ve válci. Diamantové vrtací stroje nabízejí širokou škálu aplikací. Mohou být stojanové nebo ruční, s vodním výplachem či používané za sucha, pro těžké i lehké vrtání.

Kde se jádrové vrtání využívá?

Díky tomu, že vrták je schopen vytvořit přesné kruhové prostupy, nachází uplatnění zejména ve stavebnictví při budování otvorů např. jako jádrové vrtání vzduchotechniky, pro rozvody kanalizace, elektřiny, vody, topení, plynu či kabelové sítě. Je možné vrtat i vysoce armované betony, což je typ betonu s železitou nebo ocelovou výztuží. Metoda najde uplatnění i v hlubinovém vrtání či při vrtání otvorů pro dopravní a jiná značení.

Benefity jádrového vrtání

  • Odsávání: U jádrového vrtání se často používá voda, nejen kvůli chlazení, ale voda zajišťuje právě i nižší prašnost a hlučnost, protože pohlcuje vrtané částice. Některé stroje umí pracovat i bez ní, protože s ní nelze počítat všude. Potom ale dochází k většímu opotřebení diamantové korunky a je nutná její častější renovace, na rozdíl od ocelového tubusu a upínání, které trpí jen minimálně. Stroj je schopný zároveň vodu i odsávat, proto nedochází k nežádoucímu znečištění.
  • Přesnost: Vrtáky dokáží pracovat velmi přesně, díky diamantové korunce, kterou jsou opatřeny. Odvrtaný materiál je vyjmut vcelku bez jakéhokoliv poškození, zůstává totiž v samotném válci přístroje.
  • Nízká prašnost: Nejen voda, ale i rychlost stroje zajišťují nízkou prašnost, což se může hodit při rekonstrukci. Navíc nedochází k nežádoucím vibracím a otřesům, které by mohly poškodit nebo narušit statiku objektu.
  • Multifunkční využití: Jádrové vrtání lze využít pro většinu materiálů, do běžného zdiva i tvrdých armovaných betonů. Vrtat lze všemi směry.