777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Podřezání zdiva motorovou pilou

Podřezání zdiva je jednou z možností sanace průsaků při vzlínání vlhkosti, která může být způsobena nedostatečnou, narušenou či úplně chybějící hydroizolací. Ta může způsobit narušení statiky objektu a vznik nepříjemných průsaků či plísní, které mohou ohrozit vaše...

Demoliční robot

Demolice je proces, při kterém dochází k bourání starých staveb. Využívají se pro ni různé typy strojů v závislosti na velikosti demoličních prací, bouraném materiálu i způsobu provedení. Bourání je možné za pomoci hydraulických nůžek, demoliční koule, pneumatického...

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Vlhkost je nežádoucí jev, který může způsobit značné problémy majitelům nemovitostí v podobě narušení statiky objektů, vzniku průsaků, šíření vlhkosti do dalších částí či vznik plísní, které mohou způsobit kožní problémy a respirační onemocnění. To vše může být...

Chemická izolace vlhkého zdiva

Vzlínající vlhkost může být problémem zejména stávajících starých objektů, u kterých selhala původní hydroizolace. V dnešní době už je izolace zdiva proti vlhkosti základem hned při stavbě objektu. Ale díky moderním technologiím ji lze zabezpečit i dodatečně. Existuje...

Izolace zdiva proti vlhkosti

Zdivo je, obzvláště ve starých a nevytápěných budovách nebo v podmáčených oblastech, náchylné ke vzlínání vody. Ta může porušit statiku objektu, mohou se objevit nevzhledné průsaky a plísně ohrožující zdraví člověka. Při stavbě nových objektů je již hydroizolace...