777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Vlhkost je nežádoucí jev, který může způsobit značné problémy majitelům nemovitostí v podobě narušení statiky objektů, vzniku průsaků, šíření vlhkosti do dalších částí či vznik plísní, které mohou způsobit kožní problémy a respirační onemocnění. To vše může být zapříčiněno nedostatečnou, narušenou nebo úplně chybějící izolací proti vlhkosti, tzv. hydroizolací. V dnešní době je již samozřejmostí, ale dříve tomu tak nebylo, takže obzvláště u starších objektů je absence hydroizolace běžná. V tomto případě je důležitá sanace zdiva a jeho dodatečná izolace.

Jak funguje podřezání zdiva

Tato metoda patří k těm mechanickým, díky ní dochází k postupnému podřezání zdiva diamantovým lanem s vložením fóliového izolačního materiálu, což zajistí žádaný výsledek – suché zdivo. Řezání není omezeno materiálem zdiva ani jeho tloušťkou. Lze ji použít na betonové, železobetonové, smíšené, cihlové i jiné zdivo. Další metodou je podřezání zdiva motorovou pilou.

Přednosti a výhody

  • Odolnost proti sloučeninám: Izolační materiál v podobě fólie vyrobené vytlačováním má vysokou odolnost proti organickým i anorganickým sloučeninám, které na něj mohou působit.
  • Odolnost proti teplotám: Fólie je odolná nejenom proti běžným letním teplotám, ale odolá i silným mrazům bez poškození.
  • Nezávadnost: Nedochází zde k použití zbytečné chemie, proto je metoda zdravotně i ekologicky nezávadná a šetří životní prostředí.
  • Životnost: Garance funkčnosti, spolehlivosti a dlouhé životnosti je samozřejmostí.

Pracovní postup

Dělí se na tři části: přípravné práce, samotné podřezání zdiva a dokončovací práce. Přípravné práce vyžadují přístupnost zdiva z obou stran. Je nutné lokalizovat technologické rozvody ve zdivu, tedy kanalizační, vodovodní, elektrické, internetové či topenářské přívody, aby nedošlo k jejich porušení. Zdivo je z obou stran opatřeno kladkami a poté se volí délka diamantového lana. Musí být zajištěn přívod elektrického proudu a nutná je i voda pro chlazení stroje. Prořezanou spáru je možno dle potřeby pročistit ještě ruční pilou Dle tloušťky zdiva se nařeže hydroizolační fólie, která je po podřezání zdiva vložena dovnitř. Zdivo se ještě zaopatří proti sesednutí statickými klíny. Po zajištění zdiva je možné pokračovat v řezání dalšího úseku. Na závěr je spára zajištěna cementovou směsí a pokud se provádí ihned omítání, je vhodné použít i sanační omítky, které ještě znásobují pozitivní výsledek.