777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Podřezání zdiva je jednou z možností sanace průsaků při vzlínání vlhkosti, která může být způsobena nedostatečnou, narušenou či úplně chybějící hydroizolací. Ta může způsobit narušení statiky objektu a vznik nepříjemných průsaků či plísní, které mohou ohrozit vaše zdraví. Nestačí se vypořádat jen s plísní, která je průvodním jevem, ale začít od základu, tedy se sanací zdiva. Metoda podřezávání zdiva je ekologickou a šetrnou volbou.

Řezání speciální motorovou pilou

Na řezání zdiva a jiných tvrdých materiálů nelze použít běžnou pilu. Nejvhodnější je motorová pila s vidiovými řetězy. Jedná se o řetězy, které jsou opatřeny speciálními zuby ze slinutých karbidů. Říká se jim vidiové. Ty dokáží podřezat zdivo bez větších obtíží podobně jako při podřezání zdiva diamantovým lanem.

Pracovní postup

Pracovní postup sanace zdiva je rozdělen na tři části:

  • Přípravné práce: Nejdříve je nutné zajistit přístup ke zdivu z obou stran a lokalizace technologických rozvodů ve zdivu, aby nedošlo k jejich narušení. Jedná se zejména o plynové, elektrické, internetové, vodovodní a kanalizační přípojky. Na zdivo se upevní kladky. Musí být zajištěn přívod elektrického proudu.
  • Samotné podřezání zdiva: V této části již dojde k vytvoření izolační spáry pomocí motorové pily. Spáru je možné dle potřeby ještě začistit. Poté se do spáry vloží hydroizolační fólie o tloušťce zhruba 2 mm, která odpuzuje vlhkost. Spára se ještě proti sedání klínuje speciálními a různě tlustým klíny podle šíře řezu a použité izolaci. Ty již ve spáře zůstanou. Po zajištění zdiva je možno pokračovat řezáním dalšího úseku.
  • Dokončovací práce: Na závěr se spára zajistí speciální cementovou směsí. U tlustých zdí lze v případě potřeby cementovou směs vstřikovat do spáry pod tlakem čerpadlem. Pokud se následně provádí omítání, je vhodné použít i některý z typů sanační omítky, která ještě znásobuje pozitivní výsledek.

Vysoká životnost i odolnost

Hydroizolační fólie jsou jednou z nejoblíbenějších metod izolace zdiva proti vlhkosti používaných na našem trhu. Jsou ekologické a šetrné, přitom zajišťují spolehlivou účinnost a mají nejdelší životnost ze všech užívaných izolací. Vyznačují se i odolností vůči agresivním solím sírečnanů a dusičnanů, které vlhké zdivo obvykle obsahuje. Navíc, řez není doprovázen žádnými vibracemi a otřesy, které by mohly poškodit celý objekt nebo jeho část.