777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Minibagry získávají v poslední době značnou oblibu. Jedná se o malé stroje spadající do kategorie hydraulických bagrů, obvykle na pásovém podvozku do 9 tun. Jedná se o velmi výkonné, přesto však kompaktní stroje, které mají velkou škálu využití. V praxi bývají hojně využívány díky tomu, že zvládají práci stejně dobře jako stroje s hmotností o kategorii vyšší. Odvádí rychlou a spolehlivou práci s možností klidného a komfortního pojíždění.

Kde všude je lze využít?

  • Při výkopech základů domů: Minibagr je vhodný při výkopech nejen rodinných domů, ale i jiných budov. Lze jej použít i při rekonstrukcích.
  • Výkopy jam, bazénů, garáží a přístřešků: Minirypadla dokáží spolehlivě a přesně vyhloubit jámy pro sadbu stromů, základy pro garáže, zahradní domky i pro přístřešky nářadí.
  • Přípravy HTÚ: Zkratka HTÚ je označením pro hrubé terénní práce. Mají učinit staveniště způsobilé pro samotnou realizaci stavby, například odstranění drobných překážek.
  • Příprava pod komunikace: Možnost využití při budování chodníků, parkovišť či vodovodních a kanalizačních přípojek.
  • Čištění koryt potoků a větších zahradních jezírek: Minirypadla jsou schopna odstranit ze dna potoků a menších říček nežádoucí nánosy. Stejně dobře je lze použít pro větší zahradní či parková jezírka.
  • Demolice menších objektů: Minibagry jsou skvělými pomocníky při demoličních pracech menších objektů jako garáží a chat.
  • Drenážové práce: Drenáže slouží k odvodňování pozemků i staveb.

Minibagr typu JCB 8025 ZTS

Tento druh minirypadla má oproti jiným záď s nulovým přesahem, což nabízí zvýšenou bezpečnost práce. Mimo to samozřejmě zvládá práce jako ostatní stroje. Díky své úpravě je vhodný pro práci ve stísněných a omezených prostorách, jako jsou například komunikace, budovy, ale i podél zdí a plotů. Váží zhruba 2,8 tuny, což mu umožňuje snadnou přepravu z místa na místo v přívěsu nebo malém kontejneru.

Lehký a universální pomocník

Některé minirypadla a minibagry mají možnost hydraulicky stahovatelného podvozku. Dokáží jej stáhnout na rozměr pouhých 80 cm. Díky tomu jsou schopny pracovat i v malém prostoru a projdou běžnými domovními dveřmi či jinými úzkými průchody. Ani výška není limitující. Další výhodou je jejich výborná prostupnost, proto je možné využívat výkopové práce minibagrem bez nebezpečí ve strmém či podmáčeném terénu a ve spolupráci s demoličním robotem.