777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Železobeton neboli železitý beton je vysoce tvrdý a odolný kompozitní materiál. Je složen z betonu, který je známý pro svou pevnost v tlaku, železo má naopak výbornou pevnost v tahu. Spojením těchto dvou materiálů dojde k vytvoření železobetonu, ten je potom odolný proti velké zátěži a hojně se využívá ve stavebnictví v namáhaných a zatěžovaných místech. Občas je nutné tento vytvrdlý armovaný beton upravovat – řezat. K tomu je zapotřebí kvalitní technika.

Způsoby řezání železobetonu

  • Řezání stěnovou pilou: Stěnovou pilou lze řezat svislé železobetonové stěny, ale i stěny z jiných materiálů. Je možné ji použít i pro podlahy a konstrukce. Pohon pily je hydraulický. Běžně se využívá pro řezání otvorů oken, dveří, odstranění vadných konstrukcí, při demolici a pro zvětšení nebo zarovnání již existujících stavebních opor.
  • Jádrové vrtání: Jádrové diamantové vrtáky vytvářejí prostupy a otvory přesných kruhových tvarů. Jejich běžná hloubka může být až do velikosti dvou metrů, průměr otvorů závisí na použitém stroji, avšak běžně se pochybuje od 30 mm až do 450 mm.
  • Řezání lanovou pilou: Tato pila obsahuje ocelové lano osázené diamantovými kroužky, které jí umožňují řezat i ty nejtvrdší materiály. Lze řezat jakkoli silné materiály, omezení však plyne z hmotnosti a velikosti bloků, které řezáním vzniknou. Typické využití je v případě konstrukcí mostů a vodních děl.
  • Řezání řezačem spár: Jedná se o nejběžnější a nejvíce využívaný způsob řezání železobetonu využívající diamantovou technologii. Řezy se provádějí do pochozích nebo pojízdných povrchů, například do podlah, vozovek a chodníků.

Diamantové nástroje a jejich přednosti

Diamant je považován za nejtvrdší nerost na světě. Hravě si proto poradí s ostatními materiály a hojně se využívá ve stavebnictví jako součást jiných nástrojů. Ty pracují rychle, efektivně a přesně. Jsou nehlučné a nevytvářejí zbytečné množství prachu, lze je využít i při rekonstrukcích obydlených domů nebo v nepřetržitém provozu. Díky tomu, že nevytvářejí zbytečné vibrace, nezatíží otřesy konstrukce staveb, proto nemusí dojít k přerušení provozu. Benefitem je i minimum vznikajícího odpadu.

Důležitá je tloušťka i vyzrálost

Před samotným řezáním je dobré znát tloušťku železité výztuže a vyzrálost betonu. Ten se dělí na čerstvý, nevyzrálý a vyzrálý. Podle toho se určuje použití těch nejvhodnějších metod i nástrojů.