777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Vlhké zdivo může být nepříjemným a závažným problémem. Vzlínající voda je může nenávratně poškodit, zapříčinit narušení statiky celého objektu, v exteriéru i interiéru se mohou objevit nevzhledné průsaky, plísně a houby. Ve vlhku se daří i některým druhům parazitů. Proto je důležité přejít k radikálnímu řešení a využít některou z možností izolace vlhkého zdiva.

Co je to hydroizolace?

Hydroizolace je druh stavební izolace zdiva za použití voděodolných materiálů, které mají vodu odpuzovat a řešit problém s vlhkostí zdiva i jeho případnou sanaci. Je tvořena souvislou a nenarušenou vrstvou z různých materiálů. Používá se běžně ve stavebnictví vedle zvukové či tepelné izolace objektů. Hydroizolace se dělí na několik podskupin podle použitého materiálu na: Plastové a pryžové, živičné, polyetylenové a jiné. Jak už bylo řečeno, živičné obvykle obsahují dehet a asfalt, plastové a pryžové jsou izolace vyráběné synteticky. Mezi jiné druhy patří izolace pomocí jílové hmoty, skla a kovů.

Co je to hydroizolační stěrka?

Hydroizolační stěrka je právě jedním z možných typů izolace staveb proti vlhkosti podobně jako chemická izolace vlhkého zdiva. Jedná se o bezešvé izolace ve formě pružné hmoty, které se dokáží bez problému přizpůsobit povrchu. Hydroizolační stěrku je možné využít pro interiér i exteriér, ale i pro hydroizolace bazénů, vodních nádrží, sklepů a balkonů.

Druhy hydroizolačních stěrek

  • Bitumenové izolační stěrky: Bitumen neboli živice je souhrnné označení pro vysoce viskózní kapaliny, nejčastěji se jedná o asfalt a dehet. Obvykle bývají označeny zkratkou KMB, po zaschnutí jsou trvale pružné a do jisté míry i stlačitelné. Používají se na svislé nebo vodorovné izolace.
  • Minerální izolační stěrky: Tento druh izolačních stěrek je složen z mikromletého cementu, minerálních plniv a zušlechťujících organických látek. Tato hmota je poté porézní, a proto zůstává difúzně otevřená, tím pádem je prodyšná a nezabraňuje proudění vzduchu. Cementovými stěrkami lze řešit izolace pod i nad úrovní terénu.
  • Plastem modifikované minerální stěrky: Jsou velmi podobné klasickým minerálním stěrkám, navíc ale obsahují příměs plastu či elastomeru. Elastomer je látka vykazující při normálních teplotách vysokou pružnost, a proto lépe dokáží překlenout trhliny.
  • Univerzální stěrková hmota: Je nejmladší a nejlepší ze všech, protože v sobě kombinuje benefity již zmíněných izolačních stěrek.