777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Vzlínající vlhkost může být problémem zejména stávajících starých objektů, u kterých selhala původní hydroizolace. V dnešní době už je izolace zdiva proti vlhkosti základem hned při stavbě objektu. Ale díky moderním technologiím ji lze zabezpečit i dodatečně. Existuje hned několik způsobů, například podřezání zdiva, zarážení nerez plechů, drenážování nebo chemická izolace zdiva.

Důvody vzniku vlhkosti

Důvody vzniku vlhkosti mohou být různé. U starších staveb bez dlouhodobé rekonstrukce může být příčinou nedostatečná, poškozená, narušená nebo zcela chybějící hydroizolace či hydroizolační stěrka. Pokud jsou stavby navíc neobývané, zároveň i nevytápěné a nevětrané, může to být důvod pro vznik nadměrné vlhkosti, která může zdivo poškodit. Vliv má určitě i terén, vlastnosti půdy, vedení kanalizačního systému a odvod dešťové vody od objektu.

Co je to chemická izolace vlhkého zdiva?

Jedná se o jednu z metod sanace zdiva. Do vlhkého zdiva se navrtají otvory, které jsou vyplněny speciální chemickou hmotou, která zabraňuje prosakování vody. Tato hmota funguje na bázi silikonových mikroemulzí a polyuretanových pryskyřic. Lze ji použít na cihelné, smíšené i kamenné zdivo. Nedochází při ní k žádným otřesům, je téměř bezprašná a vhodná do nepřetržitého provozu nebo pro obývané objekty. Navíc je velmi rychlá a zároveň účinná s dlouhou zárukou účinku. Lze ji rozdělit na tlakovou a beztlakovou chemickou injektáž. Obrovským benefitem této metody je i fakt, že je možné použít ji až do 95% nasycenosti zdiva vodou a poté vytváří dlouholetou fungující bariéru.

Tlaková a beztlaková injektáž

  • Tlaková injektáž: Obě metody jsou si velmi podobné, dojde k vyvrtání otvorů do vlhkého zdiva, které jsou posléze vyplněny chemickou izolační hmotou. Rozdíl je právě v plnění. Tlaková injektáž využívá tlak a hmota je do děr vpravena injektážní pistolí nebo čerpadlem. Je vhodná tehdy, pokud není možnost, aby izolující hmota stekla do zdiva sama. Díky tlaku se totiž injektážní prostředek dokáže dostat do všech těžce přístupných míst.
  • Beztlaková injektáž: Typické pro beztlakové injektáže je vpravení injektážního prostředku bez využití tlaku. Využívá se hlavně u cihlového zdiva, jehož struktura dokáže umožnit emulzím samovolné stečení a vyplnění hluchých míst.