777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Zdivo je materiál, který musí odolávat povětrnostním i jiným živelným podmínkám, proto může dost trpět. Lze jej chránit pomocí vhodné a kvalitní tepelné izolace a hydroizolace. Tato izolace se obvykle provádí již při stavbě objektu a v dnešní době už je to samozřejmost. Ne vždy tomu tak bylo, a proto starší stavby mohou mít nedostatečnou, nekvalitní, porušenou, opotřebovanou nebo zcela chybějící izolaci. To vede ke vzlínání vody, jejím průsakům do zdiva, vytváření nevzhledných a pro zdraví škodlivých plísní. Sanaci průsaků lze naštěstí provádět i dodatečně, díky moderním metodám a technikám.

Co vlastně znamená pojem hydroizolace?

Hydroizolace je postup využívající izolačních voděodolných materiálů, jejichž cílem je zabránit vzlínání a prosakování vody. Pokud je opravdu na vysoké úrovni, dokáže zabránit průniku vodního živlu v jakékoliv podobě.

Kde se izolace vlhkého zdiva provádí?

Používá se hlavně tam, kde voda může případně napáchat největší škody, tedy střechy, terasy, balkony, základy domů, místa, kde je podmáčený terén nebo v blízkosti vodního toku či rybníku. V domácnosti jsou to nejčastěji koupelny, kuchyně, vlhké sklepy a chodby.

Metody izolace zdiva proti vlhkosti

  • Izolace nerez deskami: Moderní a poměrně nový způsob, kdy se do vlhkého zdiva zaráží nerez desky, které jsou opatřené speciálními zámky, což zabraňuje vzlínání vlhkosti.
  • Izolace chemickou injektáží: Chemická injektáž se používá dvojím způsobem – tlakově a beztlakově. Nejdříve se do zvlhlého zdiva navrtají otvory, které se následně vyplní speciální chemickou hmotou na bázi polyuretanových pryskyřic a silikonových mikroemulzí.
  • Podřezání zdiva diamantovým lanem: Hydraulický stroj s lanem využívající diamantovou technologii dokáže zdivo podřezat a do vzniklé spáry se poté vkládá speciální vodu odpuzující fólie. Při postupném prořezávání se spára navíc čistí. Tato metoda je vhodná pro smíšené zdivo jakékoliv šíře.
  • Izolace pomocí drenáže: Drenážní systémy za pomoci kvalitní drenáže odvádějí vodu od základů domu či jiné stavby a zbaví ji tím i problému s vlhnutím zdí.
  • Podřezání zdiva řetězovou pilou: Tato metoda je velmi podobná podřezání zdiva diamantovým lanem, liší se pouze materiálem, pro který je určena a použitím jiných strojů. Využívá se pro cihlové zdivo s průběžnou spárou, do které je opět vložena izolační fólie. Zdivo se zajistí pomocí statických klínů, které v něm již zůstanou a následně se spára tlakově zacementuje.
  • Hydroizolační stěrka: Hydroizolační stěrky jsou moderní technologií, která zajišťuje izolaci bet nutnosti spojů. Jedná se o přilnavou a pružnou hmotu. Jejím benefitem je i dlouhá životnost takto izolovaného podkladu. Díky podílu skelných vláken hmota při zasychání nepraská.