777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Vlhké zdivo může být problémem a dokáže potrápit nejednoho obyvatele či vlastníka nemovitosti. Dříve se příliš nehledělo na izolace zdiva domů, ať už tepelné nebo izolace proti vodě. Proto má dnes mnoho starých objektů problém se vzlínáním vody, díky nedostatečné, chybějící, nekvalitní nebo zcela chybějící hydroizolaci. To může vést k narušení statiky objektu, následnému zřícení, vzniku nevzhledných průsaků nebo může dojít k bujení zdraví škodlivých hub a plísní, které mohou navíc poškodit i omítky a nábytek.

Hydroizolace lze dělat i dodatečně

Hydroizolace je druh izolace, která zabraňuje nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji různé voděodolné materiály a metody. Ne každou lze totiž uplatnit v každém terénu, do každého zdiva, aniž by došlo k jeho poškození nebo aby byla izolace opravdu účinná.

Příčiny problémů s vlhkostí

Mimo chybějící nebo špatné izolace může vlhkost v objektu zapříčinit i jeho neudržovanost nebo dodatečné stavební úpravy. Záleží i na místě, kde se objekt nachází, jaká je zde půda.

Metody izolace vlhkého zdiva

  • H-W Systém: Moderní a nejnovější způsob izolace zdiva proti vlhkosti. Přímo do vlhkého zdiva jsou zaráženy nerez desky, které jsou opatřeny speciálními zámky, což zabraňuje vzlínání vlhkosti.
  • Izolace pomocí drenáže: Profesionální drenážní systémy dokáží díky drenážím odvést vodu od základů domu či jiné stavby a vyřeší tak problémy s vlhnutím zdí.
  • Izolace chemickou injektáží: Do zvlhlého zdiva se navrtají díry, které se následně vyplní speciální chemickou hmotou, která je založena na bázi polyuretanových pryskyřic a silikonových mikroemulzí. Chemickou injektáž je možné vpravovat do zdiva tlakově a beztlakově.
  • Hydroizolační stěrka: Hydroizolační stěrky jsou jakousi pružnou hmotou, která dokáže přilnout k povrchu zdiva i bez nutnosti složitých a viditelných spojů. Dalším benefitem této moderní metody je i dlouhá životnost takto izolovaného podkladu. Díky podílu skelných vláken hmota při zasychání nepraská.
  • Podřezání zdiva diamantovým lanem: Zde dochází k podřezání zdiva za pomoci hydraulického stroje opatřeného diamantovým lanem. Do vzniklé spáry v podřezaném zdivu se vkládá speciální voduodpuzující fólie. Pak se ještě tlakově zacementuje. Při postupném prořezávání se spára navíc i čistí. Tuto metodu je vhodné používat pro smíšené zdivo jakékoliv šíře.
  • Podřezání zdiva řetězovou pilou: Podřezání zdiva řetězovou pilou se příliš neliší od předchozí metody, rozdíly jsou pouze v užívaném materiálu a volbě zdiva. Používá se totiž pouze pro cihlové zdivo s průběžnou spárou, do kterého se opět vyřeže spára, do níž se vkládá izolační fólie. Zdivo se zajistí pomocí statických klínů a následně se spára tlakově zacementuje.