777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Zdivo je, obzvláště ve starých a nevytápěných budovách nebo v podmáčených oblastech, náchylné ke vzlínání vody. Ta může porušit statiku objektu, mohou se objevit nevzhledné průsaky a plísně ohrožující zdraví člověka. Při stavbě nových objektů je již hydroizolace samozřejmostí, ale u těch starších může být ochrana proti vodě nedostatečná, porušená, nebo může izolace zcela chybět. Pro tyto případy existuje hned několik metod, které mohou tento problém vyřešit.

Co je to hydroizolace?

Běžně se používá ve stavebnictví, jedná se o takové metody, které zabraňují nežádoucímu průniku vody. Je tvořena souvislou a neprodyšnou vrstvou z různých voděodolných materiálů.

Metody hydroizolace

  • Izolace pomocí drenáže: Kvalitní drenážní systémy za pomoci drenáže dokáží odvést vodu od základů vašeho domu a zbaví vás tím i problému s vlhnutím zdí.
  • Hydroizolační stěrka: Hydroizolační stěrky jsou moderní technologií, jež zajišťuje izolaci bet nutnosti spojů, protože se jedná o pružnou a přilnavou hmotu. Jejím benefitem je i dlouhá životnost takto izolovaného podkladu. Díky podílu skelných vláken hmota při zasychání nepraská.
  • Izolace chemickou injektáží: Chemickou injektáž je možné vpravovat do zdiva tlakově a beztlakově. Provádí se navrtáním děr do zvlhlého zdiva, které se následně vyplní speciální chemickou hmotou na bázi silikonových mikroemulzí a polyuretanových pryskyřic.
  • Podřezání zdiva diamantovým lanem: Za pomoci hydraulického stroje s diamantovým lanem dojde k podřezání zdiva, do jehož vzniklé spáry se vkládá speciální fólie. Při postupném prořezávání se spára navíc čistí. Tato metoda je vhodná pro smíšené zdivo jakékoliv šíře.
  • Podřezání zdiva řetězovou pilou: Tato metoda je velmi podobná předchozí, liší se pouze materiálem, pro který je určena, a použitím jiných strojů. Používá se pro cihlové zdivo s průběžnou spárou, do které je opět vložena izolační fólie. Zdivo se zajistí pomocí statických klínů a následně se spára tlakově zacementuje.
  • Izolace nerez deskami: Novější a moderní způsob, kdy jsou do vlhkého zdiva zaráženy nerez desky opatřené speciálními zámky, což zabraňuje vzlínání vlhkosti.

Kterou metodu zvolit?

Důležité je určení materiálu zdiva, aby mohla být vybrána vhodná metoda. U drenážových systémů musí navíc odborník určit zeminu a udělat průzkum. Většina metod je však rychlá, spolehlivá, bez narušení statiky objektu a s dlouhodobým efektem. Dlouhá životnost je u nich samozřejmostí. Některé lze dokonce provádět za provozu či v obydlených domech, protože jsou bezprašné, nehlučné a nevznikají nežádoucí vibrace.