777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Vlhké zdivo může potrápit nejednoho vlastníka nemovitosti. V dnešní době je kvalitní hydroizolace při stavbě nových objektů základ, dříve tomu tak ale nebylo, a proto má mnoho starších objektů izolaci zcela nedostatečnou, narušenou nebo úplně chybí. To může vést ke zvlhnutí zdiva, vzniku plísní, narušení statiky objektu nebo nepříjemným průsakům. Průsak je označení pro stav, kdy voda proniká skrze materiál a vytváří nevzhledné mapy. Tyto průsaky jsou nejen nepříjemným jevem, ale mohou ohrozit i zdraví a bezpečí člověka. V dnešní době existuje hned několik způsobů, jak tento problém vyřešit.

Technologie sanace vlhkého zdiva

  • Podřezání zdiva motorovou pilou: Tuto metodu lze použít pouze u cihlových staveb. Pomocí stroje se vyřízne do zdiva spára, do které se vloží izolační folie a provede se tlaková injektáž cementovou suspenzí.
  • Podřezání zdiva diamantovým lanem: Jedná se o téměř totožnou metodu jako podřezání zdiva pilou, diamantové lano je však vhodné pro zdivo různé struktury a navíc prořízne i tvrdé a odolné materiály.
  • Chemická injektáž: Spolehlivá technologie, při níž je voda odpuzována za pomoci speciální látky, která vyplňuje a zužuje póry zdiva.
  • Zarážení nerez desek: Tento typ izolace se vyznačuje dlouhou životností a je vhodný k využití v budovách s průběžnou spárou. Provádí se za pomoci zarážení nerezových desek opatřených zámky.

Tlaková a beztlaková chemická injektáž

Existují dvě metody izolace vlhkého zdiva a průsaků pomocí chemické injektáže: tlaková a beztlaková. Tlaková injektáž je vhodná pro použití do smíšeného zdiva, ve kterém vytvoří clonu, díky níž se zabrání vzlínání vlhkosti. Beztlaková chemická injektáž je skvělou volbou do budov, ve kterých je nepřetržitý provoz či do rodinných domů. Je bezprašná a lze ji použít pouze z venkovní části objektu. Chemické injektáže se provádí za pomoci pryskyřic a silikonových mikroemulzí.

Svislé izolace s odkopáním i bez něj

Svislé izolace za pomoci zarážení nerez desek je možno používat i na frekventovaných místech ve městech a obcích, jako jsou například náměstí, chodníky a úřady. Není totiž nezbytně nutné odkopávat zeminu. Tu je možné odkopávat pouze v případě, že je do terénu dobrá přístupnost těžké techniky. Zároveň je vhodné, jako další postup při sanaci zdiva, zvážit možnost zateplení a modernizovat kanalizační svody, což může situaci s vlhkostí jen zlepšit.