777 606 270 | 777 606 273 izolace@vodizol.cz

Jádrové vrtání

Jádrové vrtání je mechanický proces, jehož nástrojem je jádrový vrták s diamantovou korunkou a používá se pro vytváření neuvěřitelně přesných kruhových prostupů v různých materiálech jako je železobeton, beton, horniny, cihelné zdivo a jiné stavební materiály....

Hydroizolační stěrka

Vlhké zdivo může být nepříjemným a závažným problémem. Vzlínající voda je může nenávratně poškodit, zapříčinit narušení statiky celého objektu, v exteriéru i interiéru se mohou objevit nevzhledné průsaky, plísně a houby. Ve vlhku se daří i některým druhům parazitů....

Jádrové vrtání vzduchotechniky

Vzduchotechnika je nedílnou součástí našich životů. Jedná se o systém, který zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a jeho následný odtah zpět ven. Používá se v uvnitř objektů, ale i v tunelech a těžebních dolech. Kvalitní vzduchotechnika může pomoct i s nadměrnou...

Demoliční práce

Demoliční proces je opak procesů konstrukčních, jedná se o práce spojené s bouráním objektů i jiných staveb, například mostů a vodních nádrží. S bouráním souvisí i následný odvoz materiálu a suti. Pokud jste vlastníkem pozemku, na kterém se nachází stavba, o kterou...

Výkopové práce minibagrem

Minibagry získávají v poslední době značnou oblibu. Jedná se o malé stroje spadající do kategorie hydraulických bagrů, obvykle na pásovém podvozku do 9 tun. Jedná se o velmi výkonné, přesto však kompaktní stroje, které mají velkou škálu využití. V praxi bývají hojně...

Řezání železobetonu

Železobeton neboli železitý beton je vysoce tvrdý a odolný kompozitní materiál. Je složen z betonu, který je známý pro svou pevnost v tlaku, železo má naopak výbornou pevnost v tahu. Spojením těchto dvou materiálů dojde k vytvoření železobetonu, ten je potom odolný...